Kupolasta tenda

Kupolasta tenda je izvedena u obliku kupole.

Najčešće se koristi za zaštitu izloga,ulaza u kafiće,trgovine i objekte gdje ne treba veliki izbačaj .

Vrlo je popularna i za zaštitu prozora od sunca gdje daje i jedan estetski moment objektu.

Idealna je za isticanje reklama. Moguća je izvedba u širokom spektru boja i uzoraka.

Izlazimo na izmjeru i montažu.

Garancija i servis osigurani.